(Disponible en español, Available in english, Français)
[El servei està dirigit exclusivament a professionals. Si vosté actua com un particular pot posar-se en contacte amb nosaltres]

Condicions


PROTECCIÓ DE DADES

Les dades que vosté facilite podran formar part d’un fitxer de dades propietat d’Ahead Data SLNE.

Responsable Ahead Data S.L.N.E.
Contactos relativos a la protección de datos: mail@aheaddata.com
Finalidad – Gestión de la relación contractual
– Gestión administrativa, facturación y otras de obligado cumplimiento legal para Ahead Data
– Tratamientos con fines comerciales
– Estudios de mercado, encuestas de satisfacción y calidad
Legitimación – Interés legí­timo de Ahead Data: tratamientos con fines comerciales, estudios de mercado, encuestas de satisfacción y calidad.
– Consentimiento del interesado: para ciertos tratamientos relacionados con el envío de información comercial o publicitarios.
– Necesidad de mantener relación comercial, contractual o precontractual.
– Necesidad de realizar tratamiento de datos en lo relativo a la facturación y otros posibles requisitos legales.
Posibles destinatarios de los datos – Proveedores a los que Ahead Data subcontrate servicios solicitados por el interesado.
– Autoridades públicas y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado por motivos de control, registro e inspección
– Agencia tributaria para el cumplimiento de las obligaciones fiscales e informativas.
– Entidades del sector financiero con las que Ahead Data trabaje y para la gestión de pagos y cobros.
– Auditores o asesores financieros/contables para el cumplimiento de las obligaciones financieras/contables de Ahead Data.
– Asesores legales y de negocio que Ahead Data pudiese contratar para la correcta gestión del negocio o resolución de litigios.
Derechos (todo ello con las limitaciones previstas en la ley por requisitos legales) – Acceso, rectificación, supresión u oposición.
– Limitación del tratamiento.
– Portabilidad de los datos.

CONDICIONS DEL SERVEI (ALLOTJAMENT, DOMINIS I ALTRES)

Les condicions que vosté ha d’acceptar estan explicades en el document següent: Condicions general de prestació de serveis


CONDICIONS DEL SERVEI (DESCÀRREGA DE SOFTWARE)

  • El producte que pagueu estarà disponible quan Paypal haja processat el pagament. Podeu comprovar l’estat i baixar el producte en la pàgina Productes / El Teu compte.
  • Segons la normativa de la Unió Europea, les compres de software, música o pel·lícules en format digital estan excloses del dret a devolució. Aquesta pàgina no retornarà l’import de cap compra.
  • Cada paquet de software adquirit a aquesta pàgina pot tindre unes condicions d’ús específiques però, si no s’indica altra cosa, quedarà prohibida la còpia, distribució, revenda, enginyeria inversa (en qualsevol forma: descompilació, cracking, explotació de bases de dades, modificació d’arxius, etc.) i en general qualsevol ús no indicat, així com qualsevol ús per part de persones o entitats distintes al comprador.
  • El número de vegades que pots descarregar el software que has comprat està limitat, però no et preocupes, si has tingut problemes contacta’ns i l’augmentarem.
  • Generalment rebrà la factura de la seua compra durant els dos o tres dies posteriors a la compra, si no és així, contacte’ns i li l’enviarem.
  • El software d’aquesta pàgina és servit “tal qual” sense cap garantia, expressa o implícita. En cap cas Ahead Data serà responsable de qualsevol dany derivat de l’ús d’aquest programari.
  • Si creu que no pot acceptar alguna d’estes condicions, li preguem que no faça ús del servei.
  • Per resoldre qualsevol altre problema o dubte posa’t en contacte amb nosaltres.