Què és un ERP?

Les ERPs són software que realitzen un suport sobre la gestió dels negocis, fent una integració de les operacions de producció i dels aspectes de distribució i automatitzant els seus processos interns.

Les seves funcions

Facturación

Facilita i agilitza les tasques relacionades en la comptabilitat i gestió de l’activitat bancària.

Simplifica els treballs de realització de factures, factures electròniques i rebuts.

Bancs

Sincronitza un compte bancari per facilitar la realització dels tràmits.

Clients

Amb un sistema de tasques, els clients poden veure fàcilment el que s’està realitzant sobre el seu projecte.

A més tenen molta facilitat per poder comunicar-se amb els empleats per prendre decisions importants sobre el desenvolupament del seu projecte.

Proveïdors

Centralitza tota la informació sobre els productes i el seu estoc en una base de dades oferint un control total sobre les seves dades.

També facilita la informació dels clients amb les seves comandes realitzades.

Direccions

Diferents direccions per als clients i proveïdors (distribució, facturació, …).

Contacte por email

Té la possibilitat de connectar-se a el servidor d’emails per a la comunicació amb els clients i proveïdors.

Recursos humans

Facilita i redueix el temps dels processos sobre la gestió dels RR.HH..

Tota la informació es centralitza en un mateix sistema, tenint sempre a disposició aquestes dades, que s’actualitzaran a l’instant.

El nostre treballa amb ERPs

Sobre web

Treballem principalment amb Dolibarr i Facturascripts, dos ERPs de software lliure 100% web.

Implementació / configuració

Adaptem el software al model de negoci de la seva empresa.

Instal·lació

S’instal·len a servidors web allotjats a Espanya, complint la normativa de protecció de dades de caràcter personal (LOPD / RGPD) i complint l’Esquema Nacional de Seguretat.

Programació a mida

Programem mòduls de tot tipus com per exèmple càlcul de royalties o drets econòmics, enviament de correus electrònics automàtic, intranets o comanda online per a clients, càlcul o graficado de diferents magnituds…

Integracions

Connexió amb altres sistemes o dispositius com botigues online, impressores de tiquets, pantalles, bàscules…