Experiència en treball amb l’administració pública en tot allò relatiu:

 • Facturació
 • Procediments administratius

Programació de solucions per a factura electrònica

 • Generació de factures en format Factura-e XML
 • Firma electrònica de factures

Ús de Facturae

 • Tenim experiència en l’ús de l’aplicació Facturae del Ministeri d’Hisenda
 • Tenim experiència en la presentació de factures a les administracions públiques

Firma electrònica 

 • Desenvolupem aplicacions per a la signatura digital de documents PDF i altres
 • Pot usar certificats d’entitats de certificació com la FNMT, DNI electrònic, etc. o certificats autofirmats
 • Firma digital de correu electrònic
  • Firma de correu enviat
  • Encriptació d’email mitjançant tecnologies PGP i d’altres

Generació de certificats autofirmats 

 • Podem ajudar-lo a generar certificats autofirmats de la seua pròpia empresa*

* La validesa legal dels certificats i procediments autofirmats dependrà de l’ús que se’n faça d’ells

Contacte’ns