Com puc accedir al meu correu?

Tens dues formes, o bé accedeixes via web (hi ha un link en la capçalera d’aquesta mateixa pàgina que diu Email clients) o bé et configures el correu a Outlook, al teu mòbil, al teu Gmail… seguidament et deixem unes guies per a fer-ho:

Com configurar un compte de correu a Outlook o a un mòbil?

Email d’exemple: mail@aheaddata.com

Recepció:

Usuari: mail@aheaddata.com (el mateix que el correu)
Server / host: mail.aheaddata.com (“mail.” seguit del teu domini)
Port: 110 (tipus de correu POP3) o bé 143 (tipus de correu IMAP) o bé 995 (POP3 segur mitjançant SSL/TLS) o bé 993 (IMAP segur mitjançant SSL/TLS)
Password / contrasenya: la que se t’haja indicat

Enviament:

Usuari:  mail@aheaddata.com (el mateix que el correu)
Server / host: mail.aheaddata.com (“mail.” seguit del teu domini)
Port: 25 (enviament smtp) o bé 587 (per a enviament SMTP segur mitjançant STARTTLS)
Password / contrasenya: la que se t’haja indicat

Mini-guia per a configurar el compte de correu a dins del teu propi Gmail:

 1. Connectar-nos al nostre compte de Gmail
 2. En la part superior-dreta fer clic en Configuració
 3. En la pàgina d’opcions que apareix, fer clic en la pestanya Comptes i importació
 4. Fer clic en el botó: Afegir compte de Correu Electrònic POP3
 5. Apareix un assistent per a configurar el compte, on s’ha de posar en Compte de correu el nostre email  (exemple mail@aheaddata.com)
 6. En la següent pàgina demana diverses dades, és suficent introduir estes dos:
  1. Usuari: el mateix que el nostre correu (per exemple mail@aheaddata.com)
  2. Contrasenya: la que se’ns ha indicat
  3. servidor POP: mail. seguit del teu domini (per exemple mail.aheaddata.com)
  4. Port: 110 per POP3 normal i 995 per a POP3 segur mitjançant SSL/TLS
 7. En el següent pas pregunta si volem enviar correus des d’eixe compte:
 8. Indicar el nom que volem que identifique al compte.
 9. Ara pregunta amb quin servidor enviar els correus, s’ha de marcar el segon (per exemple aheaddata.com SMTP) i emplenar les dades:
  1. Servidor SMTP: mail. seguit del teu domini (per exemple mail.aheaddata.com)
  2. Port: 25 per a “Connexió no segura” o bé 587 per a Connexió SMTP segura mitjançant STARTTLS
  3. Nom d’usuario: el mateix que el teu correu (per exemple mail@aheaddata.com)
  4. Contrasenya: la que se’ns ha indicat
 10. Finalment Gmail ens envia un codi de confirmació al compte de correu que rebrem en Gmail i que hem d’introduir en la casella que apareix. Este pas finalitza el procés.