Sistema web desenvolupat per AheadData sobre PHP-MySQL-jQuery-Bootstrap-DataTables-FontAwesome per a la gestió efectiva de l’administració de finques sense inversió inicial, només amb una quota mensual, ocupant-se AheadData del manteniment del sistema, les còpies de seguretat, etc.