Seguretat informàtica

Experiència en seguretat informàtica:

  • Auditories de seguretat web
  • Auditories de codi
  • Seguretat de xarxes
  • Encriptació
  • Adaptació a la Llei Orgànica de Protecció de Dades de caràcter personal (LOPD)

Revisem més de trenta punts de la seguretat de les seues instal·lacions informàtiques.

La seguretat total no existeix, però hem de treballar per a apropar-nos a ella.

Revisió de:

  • Xarxes i elements intermedis (router, switch, cables/WIFI, etc.)
  • Ordinadors
  • Pàgines web
  • Codi (Java, C, PHP, Javascript, etc.)
  • Etc.